طولانی ترین خسوف قرن در مجموعه جهانی تخت جمشید

در طولانی ‌ترین خسوف قرن ۲۱، ماه از مرکز سایه زمین گذشت و در کل جهان یعنی قاره های آسیا، اروپا، آفریقا، استرالیا و بخش‌های جنوبی آمریکا قابل مشاهده بود.ماه گرفتگی یا خسوف کامل زمانی اتفاق می افتد که کل ماه وارد سایه زمین می ‌شود. توضیح : این گزارش تصویری با تکنیک دابل اکسپوژر عکاسی شده است.

افزودن نظر