اردوی تیم ملی سنگنوردی در همدان

اردوی تیم ملی سنگنوردی ایران با حضور ۹ نفر جهت شرکت در بازیهای اسیایی جاکارتا و مسابقات جهانی از تاریخ شانزدهم لغایت بیست و دوم تیرماه در همدان دایر است.

افزودن نظر