بحران آب درمنطقه دشت یاری - چابهار

بخش دشتیاری یکی از بخش‌های شهرستان چابهار در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان ایران است و اکثر روستاهای این منطقه دچار کم آبی شدید هستند کودکان این سرزمین پر کردن دبه به عنوان یک بازی وسرگرمی برایشان است.

افزودن نظر