افتتاح پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران

افتتاح پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران
پنجمین المپیاد ورزشی بازنشستگان شهرداری تهران عصر امروز یکشنبه ۱۰ تیر در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی افتتاح شد.

افزودن نظر