مزارع کلزا در کرمانشاه

به علت میزان روغن موجود در دانه‌های گیاه کلزا، این گیاه برای سالهای پی در پی کشت می‌شود.روغن کلزا به علت اینکه دارای اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول است از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار می‌باشد.

افزودن نظر