سرزمین مادری / مسجد وکیل

مسجد وکیل شیراز یکی از بناهای تاریخی برجای‌ مانده از دوران حکومت زندیه است که به دلیل معماری و نوع ساخت، از جمله بناهای ارزشمند و مهم محسوب می‌شود.

افزودن نظر