پانزدهمین محفل شعر قرار

پانزدهمین محفل شعر قرار
پانزدهمین محفل شعر قرار عصر امروز سه شنبه با حضور سید مصطفی صابر خراسانی در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد.

افزودن نظر