جلسه سیاستگذاری مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح

جلسه سیاستگذاری مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح
دومین جلسه شورای عالی سیاستگذاری قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح عصر امروز دوشنبه ۱۴ اسفند با حضور فرمانده کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری و مسئولین لشکری و کشوری برگزار شد.در حاشیه این مراسم امضای تفاهم هایی بین فرمانده کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری وچهار تن از وزرای آموزش و پرورش ، علوم , وزرش وجوانان و ارتباطات امضا شد.

افزودن نظر