حضور مسئولین در راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن

حضور مسئولین در راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن
مسئولین نیز هم گام با اقشار مختلف مردم با حضور در راهپیمایی تماشایی بیست و دوم بهمن ماه، ورود انقلاب اسلامی به چهل سالگی را گرامی داشتند

افزودن نظر