راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب

راه‌اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای سرپل ذهاب
مرکز دیالیز شهدای شهرستان سرپل‌ذهاب، امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه با حضور استاندار کرمانشاه و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با مشارکت خیران به‌طور رسمی راه اندازی شد.

افزودن نظر