نشست خبری سخنگوی شرکت ملی نفتکش

نشست خبری سخنگوی شرکت ملی نفتکش
محسن بهرامی سخنگوی شرکت ملی نفتکش در نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

افزودن نظر