تحویل دهی ناو موشک انداز سپر به نیرو دریایی ارتش توسط وزارت دفاع

تحویل دهی ناو موشک انداز سپر به نیرو دریایی ارتش توسط وزارت دفاع
مراسم الحاق ناو موشک انداز «سپر» با حضور وزیر دفاع و جمع دیگری از مسئولان کشوری به ناوگان شمال کشور و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) برگزار شد.

افزودن نظر