خسارات زلزله در شهرستان جوانرود‎

خسارات زلزله در شهرستان جوانرود‎
زلزله ی شامگاه یکشنبه در مناطق غرب کشور ،باعث تخریب منازل و آسیب دیدن خودرو ها در شهرستان جَوانرود از شهرستان‌های استان کرمانشاه شد.

افزودن نظر