ورود پنجمین گروه از مصدومان زلزله کرمانشاه به فرودگاه مهرآباد

ورود پنجمین گروه از مصدومان زلزله کرمانشاه به فرودگاه مهرآباد
هواپیمای پنجمین گروه از مصدومان حادثه زلزله کرمانشاه دقایقی پیش در فرودگاه مهرآبادتهران به زمین نشست.

افزودن نظر