طبیعت پاییزی منطقه ارسباران

طبیعت پاییزی منطقه ارسباران
فصل پاییز در جنگل های ارسباران در اطراف شهر کلیبر در استان آذربایجان شرقی مناظر سحرانگیزی را به نمایش می گذارد.

افزودن نظر