مانور نیروهای یگان ویژه ناجا

مانور نیروهای یگان ویژه ناجا
مانور نیروهای یگان های ویژه نیروی انتظامی با حضور سفرا، کارداران و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مستقر در تهران و سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی در مقر یگان ویژه برگزار شد.

افزودن نظر