کنگره ۶۵۰ شهید مخابرات دفاع مقدس

کنگره ۶۵۰ شهید مخابرات دفاع مقدس
کنگره سراسری ۶۵۰۰ شهید مخابرات دفاع مقدس صبح امروز پنج شنبه در سالن شهید آوینی فرهنگسرای بهمن برگزار شد.

افزودن نظر