کنگره ملی تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکایی

کنگره ملی تجلیل از قربانیان حقوق بشر آمریکایی با حضور سعید اوحدی رئیس سازمان بنیاد شهید و سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه برگزار شد.

افزودن نظر