آستان مقدس سیدعلاءالدین حسین - شیراز

حسین بن موسی یکی از فرزندان امام کاظم علیه السلام است. وی از جمله همراهان احمد بن موسی علیه السلام بوده است و در حدود سال ۲۰۲ ه.ق از مدینه عازم ایران شد و در شیراز به شهادت رسید. حضرت حسین بن موسی در برخی منابع به سید علاءالدین حسین ملقب گردیده است. در بین ایام هفته، شب دوشنبه برای زیارت حضرت حسین بن موسی شب خاصی است، همچون مسجد جمکران قم که شب های چهارشنبه از اقصی نقاط ایران در آنجا حضور می یابند.

افزودن نظر