آلودگی زیست محیطی رودخانه قره سو - کرمانشاه

رودخانه قره سو از داخل شهرکرمانشاه میگذرد و پس از عبور از حاشیه شهر,به طرف روستاهای غربی حرکت میکند.سرازیرشدن فاضلاب شهری و آب غسالخانه به این رودخانه در مرکز شهر و درحاشیه شهرسرازیرشدن پس مانده های تصفیه خانه شیمیایی,وضعیت نامناسبی از نظر آلودگی و بوی نامطبوع برای شهروندان ایجادکرده است.از طرف دیگر چرای احشام در اطراف این رودخانه میتواند باعث ایجاد مشکلات مسمومیت غذایی نیز بشود.متاسفانه این رودخانه که می توانست به یک فرصت برای جذب گردشگر باشد اینک به یک تهدید جدی برای سلامت شهر کرمانشاه شده است

افزودن نظر