غار مزدوران در خراسان رضوی

غار مزدوران، در استان خراسان رضوی، در شهر مزدوران یا مزداوند یا مرزداران قرار دارد. شهر مزدوران یا مزداوند یا مرزداران در جنوب غربی شهرستان سرخس و در بخش مرزداران این شهرستان قرار گرفته است. سرخس در فاصلۀ ۲۰۰ کیلومتری شهر مشهد قرار دارد. مرزداران از نظر پیشینۀ سکونتی و قومی با سرخس تفاوت‌های بسیار دارد. غار مزدوران، با ۱۰۰ متر طول، از بی‌نظیرترین و قدیمی‌ترین غارهای افقی ایران است.

افزودن نظر