بازگشایی بازارهای هفتگی در گلستان

بازار های هفتگی در استان گلستان به دلیل بیماری کرونا با ۵۰ درصد ظرفیت بازگشایی شدند.پنجشنبه بازار آق قلا یکی از بازارهای هفتگی بسیار مهم شهر آق قلا است که در این روز از شهر و روستاهای اطراف برای خرید به این بازار مراجعه می کنند.گرچه بازار همچون گذشته شلوغ و پرهیاهو نیست اما برخی از پروتکل های بهداشتی مانند زدن ماسک و استفاده نکردن از پول نقد در کمترین حد خود رعایت می شود.

افزودن نظر