بازگشایی حافظیه و سعدیه شیراز پس از شیوع کرونا

اماکن گردشگری در استان فارس پس از سه ماه تعطیلی، به‌تازگی و همزمان با عید فطر بازگشایی شده است.

افزودن نظر