دید و بازدید کم رونق عید فطر در اهواز

امسال همزمان با عید فطر و اوج گیری شیوع ویروس کرونا در خوزستان بسیاری از شیوخ و بزرگان عشایر برای شکست زنجیره انتقال این ویروس و رعایت فاصله گذاری اجتماعی از مردم خواستن در خانه بمانند ودید و بازدید عید فطر را تعطیل کنید به همین دلیل بسیاری از مضیفها بسته بودن یا تعداد کمی مهمان را پذیرا بودند.

افزودن نظر