آئین شکرانه بازگشایی حرم مطهر رضوی

مراسم شکرانه بازگشایی حرم منور رضوی در حرم مطهر امام هشتم(ع) با حضور جمعی از خدام بارگاه منور رضوی برگزار شد.

افزودن نظر