مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی


مراسم بزرگداشت علامه سیدجعفرمرتضی عاملی بعدازظهر دوشنبه در مسجد نور برگزار شد.

افزودن نظر