افتتاح ۷۰۰ پروژه‌ی عمرانی و محرومیت‌زدایی

آیین افتتاح ۷۰۰ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی سپاه تهران با حضور سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و به صورت همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس درسراسر کشور برگزار شد.سپاه تهران ۱۳۰۰ گروه جهادی دارد که ۶۰۰ گروه آن محله محور در تهران به خدمت رسانی به مردم می پردازند و ۷۰۰ گروه در مناطق مختلف کشور هستند.به گفته ی سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه تهران،از ۴۰۰ هزار پروژه عمرانی محرومیت زدایی سپاه، ۷ هزار طرح به سپاه تهران واگذار شده که امروز ۷۰۰ پروژه از این ۴۰۰ هزار طرح عمرانی افتتاح شد.

افزودن نظر