در مسیر بهشت / بصره

در مسیر بهشت / بصره
اهالی استان بصره، جنوبی ترین استان عراق پیاده روی خود را آغاز و در مسیر کربلا در حرکت هستند.

افزودن نظر