باردید رییس دانشگاه ساپینزا ایتالیا از مجموعه تاریخی بیستون

باردید رییس دانشگاه ساپینزا ایتالیا از مجموعه تاریخی بیستون
اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه با دانشگاه "ساپینزا" رم ایتالیا یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد تا ۱۰اثر تاریخی این استان را مستندنگاری کند.در همین راستا رییس به همراه اساتید ایران شناسی این دانشگاه از مجموعه تاریخی بیستون بازدید کردند.

افزودن نظر