رهاسازی ۶۰ پرنده شکاری در ارتفاعات همدان

رهاسازی ۶۰ پرنده شکاری در ارتفاعات همدان
تعداد ۶۰ بهله پرنده شکاری از قبیل عقاب ، دلیجه و تعدادی دیگر از پرندگان بعد از نگهداری و مراقبت توسط سازمان محیط زیست استان همدان در ارتفاعات همدان رها شدند و به آغوش طبیعت بازگشتند.

افزودن نظر