خیمه سوزان و شام غریبان حسینی

خیمه سوزان و شام غریبان حسینی
مراسم خیمه سوزان عصر امروز سه شنبه در میدان امام حسین(ع) برگزار شد .

افزودن نظر