تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) در لامرد

تعزیه شهادت حضرت علی اکبر(ع) در لامرد
تعزیه شهادت حضرت علی‌اکبر (ع) در لامرد استان فارس اجرا شد.

افزودن نظر