مراسم سوگواری در حسینیه آقا سیدجمال - قزوین

مراسم سوگواری در حسینیه آقا سیدجمال - قزوین
مراسم سوگواری حسینیه آقا سید جمال هرساله در ایام محرم برگزار می شود.این مراسم از ابتدای ماه محرم تا دوازدهم این ماه برگزار و در آن تمام امور مجلس از جمله سوگواری و پذیرایی توسط بانوان انجام می شود.حسینیه آقا سید جمال هر ساله در دهه نخست ماه محرم میزبان زنان سوگواری است که نذورات خود را در قالب قند و چای و استکان و نعلبکی به این حسینیه اهدا میکنند.

افزودن نظر