مناظره محمد قوچانی و سیدنظام‌الدین موسوی

مناظره محمد قوچانی و سیدنظام‌الدین موسوی
مناظره محمد قوچانی و سیدنظام الدین موسوی به میزبانی خبرگزاری تسنیم در کافه کراسه برگزار شد.

افزودن نظر