اختتامیه جشنواره تئاتر آیینی سنتی

اختتامیه جشنواره تئاتر آیینی سنتی
آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره تئاتر آیینی سنتی عصر شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ در تماشاخانه سنگلج و خیابان بهشت برگزار شد.

افزودن نظر