نماز عید سعید قربان در استانها

نماز عید سعید قربان در استانها
نماز عید سعید قربان در قم،همدان،کرمانشاه،شیراز،ارومیه و کیش برگزار شد.

افزودن نظر