عید قربان در«امام زاده سیدنجم الدین» بَشاگرد

عید قربان در«امام زاده سیدنجم الدین» بَشاگرد
امام زاده سید نجم الدین از فرزندان امام سجاد (ع) و در روستای « دَرکُلاهو » بخش « گافْرْ » و «پارامون » به فاصله ۷۰ کیلومتری شهر سردشت واقع شده است. این امامزاده در بین مردم بشاگرد و استان های جنوبی جایگاهی ویژه ای دارد. امام زاده سید نجم الدین در ایام عید قربان زائران بسیاری از استان های سیستان و بلوچستان ،کرمان و شهرهای مختلف هرمزگان دارد. بیشتر زائران در ایام « عید قربان » یک هفته در این امامزاده می مانند. متاسفانه این امامزاده فاقد آب و برق است که گرفتاری های برای زائران به وجود آورده است.

افزودن نظر