مراسم دعای عرفه در خیابان سعدی تهران

مراسم دعای عرفه در خیابان سعدی تهران
مراسم دعای عرفه امام حسین (ع) بعدظهر امروز۲۰ مرداد ۹۸ و با حضور اقشار مختلف مردم درخیابان سعدی تهران برگزار شد.

افزودن نظر