عزیمت زائران اهل سنت به سمت منا

عزیمت زائران اهل سنت به سمت منا
زائران اهل سنت از نژادها و اقوام مختلف با پای پیاده از مسجد الحرام به سرزمین منا در حال حرکت هستند تا پس از یک روز اقامت،‌ راهی عرفات شوند.

افزودن نظر