راند اول مسابقات حرکات نمایشی قهرمانی کشور

راند اول مسابقات حرکات نمایشی قهرمانی کشور
راند اول مسابقات حرکات نمایشی و مهارتی دستجات آزاد کشور جمعه عصر در پیست موتور سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

افزودن نظر