مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران

مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران
مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگستری استان تهران عصر چهارشنبه در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

افزودن نظر