زیارت دوره زائران ایرانی در مدینه منوره

زیارت دوره زائران ایرانی در مدینه منوره
«زیارت دوره» کاروان های ایرانی در مدینه منوره شامل بازدید و زیارت مقبره شهدای احد، مسجد ذوقبلتین، منطقه خندق، مساجد سبعه (هفتگانه) و مسجد قبا است.

افزودن نظر