رزمایش گشت های نامحسوس پلیس راهور

رزمایش گشت های نامحسوس پلیس راهور
رزمایش بزرگ گشت های نامحسوس پلیس راهور صبح امروز ۱۹ تیر در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد.

افزودن نظر