مانور سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر

مانور سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر
مانور‌ سگ های‌ جستجو و نجات‌ هلال‌احمر امروز صبح در دریاچه شهدای خلیج فارس و بوستان جنگلی چیتگر انجام شد.

افزودن نظر