کشفیات پلیس اصفهان در طرح ظفر۲۱-اصفهان

کشفیات پلیس اصفهان در طرح ظفر۲۱-اصفهان
کشفیات پلیس اصفهان در طرح ظفر۲۱ در محل ستادفرماندهی استان اصفهان با حضور آیت الله مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری و سردار معصوم بیگی فرماندهی استان اصفهان برگزار شد.

افزودن نظر