جشنواره مجسمه‌های برفی

جشنواره مجسمه‌های برفی
جشنواره مجسمه‌های برفی در پیست اسکی مجموعه ورزشی توچال تهران برگزار شد.

افزودن نظر