بزرگداشت شهید مصطفی چمران

بزرگداشت شهید مصطفی چمران
مراسم بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران عصر چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد.

افزودن نظر