نشست خبری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران

نشست خبری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
نشست خبری محسن پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ظهر امروز با حضور خبرنگاران در این معاونت برگزار شد.

افزودن نظر