اولین نشست خبری علی ربیعی سخنگوی جدید دولت

اولین نشست خبری علی ربیعی سخنگوی جدید دولت
اولین نشست خبری علی ربیعی به عنوان سخنگوی جدید دولت عصر امروز یکشنبه ۲۶ خرداد در حیاط دولت برگزار شد.

افزودن نظر