سنجش فشار خون نمایندگان مجلس

سنجش فشار خون نمایندگان مجلس
فشار خون نمایندگان و کارکنان مجلس با حضور ۴ تیم بهداشتی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجلس شورای اسلامی، مورد سنجش قرار گرفت.

افزودن نظر